Quantum-Touch

Quantum-Touch is een methode van praktische heling die letterlijk moet worden gezien om te worden geloofd. Het belangrijkste van Quantum-Touch is het verhogen van de trillingsfrequentie. Met gebruikmaking van slechts een lichte aanraking kun je het zelfhelend vermogen van het lichaam substantieel versnellen. Het effect is zo onmiddellijk en zo bijzonder, dat je daadwerkelijk ziet dat botten in het lichaam zich spontaan herschikken en in een juiste positie terugvallen. Een lichte aanraking is voldoende om houdingscorrecties te bewerkstelligen. Naast herschikking worden pijn en ontstekingen snel verminderd, terwijl organen, systemen en klieren in evenwicht worden gebracht.

Quantum-Touch is krachtig, helend werk. Quantum-Touch stimuleert het zelfgenezend vermogen.

Het fundamentele uitgangspunt is dat energie gedachten volgt. Waar je je aandacht op richt, daar volgt de energie.

Een aantal principes van Quantum-Touch:

  • Energie volgt gedachten. Door gebruikmaking van intentie en verscheidene meditaties wordt een sterk energieveld gecreëerd om het te helen gebied te omringen.
  • Niemand kan werkelijk iemand anders genezen. De persoon die genezing nodig heeft is de genezer. De beoefenaar reikt eenvoudigweg energie aan om het lichaam in staat te stellen zichzelf te genezen.
  • Het proces vertrouwen is essentieel. Het werk kan tijdelijk pijn of andere symptomen veroorzaken, die echter deel uitmaken van het genezingsproces.
  • De ademhaling versterkt de levenskracht.
  • De energie wordt gericht door het combineren van ademhalings- en meditatietechnieken, waardoor de kracht ervan vele malen sterker wordt.
  • Heling op afstand is mogelijk en kan erg effectief zijn.
  • Quantum Touch is gemakkelijk te combineren met andere vormen van heling.
  • Het vermogen om aan genezing mee te werken is van nature alle mensen eigen.